top of page

Boekingsvoorwaarden

1.    Het nummer van het geboekte middel wordt toegewezen door het management rekening houdend met de wensen van de klant; indien dit echter door overmacht of organisatorische redenen niet mogelijk is, zal dit geen aanleiding geven tot klachten, ontheffingen of verzoeken om schadevergoeding.

2.    Om de reservering te bevestigen, moet de klant op verzoek van de Directie een niet-rentedragende bevestigingswaarborg sturen. De betaling kan worden gedaan door middel van overschrijving naar de coördinaten die per e-mail of per creditcard worden verstrekt bij de online boeking. In geval van niet-acceptatie van het verzoek door Azzurro Vacanze srl, wordt de niet-rentedragende aanbetaling volledig terugbetaald. De betaling van de niet-rentedragende bevestigingswaarborg impliceert aanvaarding van alle Boekingsvoorwaarden. Als u de aanbetaling via uw online boekingspagina betaalt, moet er een geldige creditcard worden ingevoerd. De opname van de aanbetaling gebeurt automatisch of wordt in de daaropvolgende dagen beheerd als deze als garantie voor de boeking wordt achtergelaten.

3.     Na ontvangst van de aanbetaling sturen wij u een bevestiging met vermelding van de verblijfsperiode en het ontvangen bedrag.

4.     Eventuele annuleringen moeten schriftelijk worden doorgegeven. De aanbetaling wordt 90% terugbetaald tot 15 dagen voor de geplande aankomst. 

5.    De gereserveerde middelen zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur, bij vertrek dienen ze voor 10.30 uur te zijn verlaten. Elke vertraging na 24.00 uur op de dag van aankomst moet onmiddellijk worden meegedeeld, op straffe van annulering van de reservering. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek om redenen die niet te wijten zijn aan de Directie (schade-slecht weer-ziekte-diefstal...), is de betaling van het verblijf verschuldigd voor de gehele geboekte periode.

6.   In het geval van het huren van de structuren, omvat de minimumprijs 2 personen voor de kamers en stacaravans en 4 personen voor de chalets en suites.

7.    Alle klanten (volwassenen, minderjarigen en kinderen van alle leeftijden) moeten een identiteitsbewijs tonen voor PS-registraties Minderjarigen hebben alleen toegang tot het dorp onder begeleiding van een volwassene die gedurende de gehele duur van het verblijf bij Ioro verblijft en er de verantwoordelijkheid voor op zich neemt, of door het formulier volledige verantwoordelijkheid in te vullen en te ondertekenen in het geval van een verblijf van minderjarigen zonder begeleidende volwassene.

8.    Om de privacy van de klant te beschermen, worden gasten alleen geaccepteerd als ze vooraf zijn geautoriseerd door de gastklant. Camping Azzurro snc, ook aangeduid met de term "verwerkingsverantwoordelijke" in de zin van de huidige wetgeving inzake privacy en dus de bescherming van persoonsgegevens, verwijst naar de volledige informatie over privacy die beschikbaar is op de link www.campingazzurro.it en waarschuwt en informeert de belanghebbende partijen (in de zin van de huidige wetgeving inzake privacy), en dus ook de klanten, dat bij gebreke van uitdrukkelijke toestemming, indien de belanghebbende en/of hun minderjarige kinderen en/of hun gasten (uiteraard de verantwoordelijkheid van de klant om zijn gast te waarschuwen) niet gefilmd willen worden en/of dat hun beelden op geen enkele manier verspreid willen worden, is het noodzakelijk dat ze NIET deelnemen aan door de eigenaar georganiseerde evenementen waar audiovisuele opnames aanwezig of gepland zijn, gezien dat het herstel zelf aanwezig en zichtbaar zal zijn op de website of facebook of andere sociale netwerken of in brochures en dergelijke.
 
9.    Het is verplicht om het interne reglement te lezen en na te leven waarvan we een kort uittreksel rapporteren
:
A - De klant is verplicht de registraties op juistheid te controleren, afwijkingen aan de Directie te melden en eventuele wijzigingen zoals aankomst en vertrek van personen vooraf door te geven.

B - Het is verboden om zelfs maar tijdelijk vrije middelen te bezetten met objecten van welke aard dan ook.

C - De auto moet geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Toegang tot de standplaats of tot de faciliteiten is alleen toegestaan bij aankomst en vertrek, met matige en voorzichtige snelheid.

D - Tijdens de uren van stilte (van 14u tot 16u en van 11u tot 7u) zijn geanimeerde discussies, nutteloze geluiden, radio en tv op hoog volume verboden.

E - Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

F - De openingstijden van de kassa zijn van 9 tot 12 uur en van 17 tot 19 uur; buiten deze tijden zal geen enkele operatie worden uitgevoerd. De klant kan de dag voor vertrek verschijnen en zijn positie aanpassen.

G - Er worden geen mededelingen gedaan via de luidspreker. Berichten worden alleen afgeleverd in geval van bewezen urgentie.

H - Eigenaars van honden en andere dieren moeten zich houden aan het specifieke reglement dat bij binnenkomst bij de directie moet worden opgehaald.

 

bottom of page